Mnohojazyčné obchodní, koordinační a překladatelské služby

Spolehlivost a profesionalita za všech okolností

Home

Optimalizace
obchodních vztahů

Odborné překlady

Hardware a software

Dosavadní praxe

Klub nezávislých
profesionálů

Moje odkazy

Kontakt


ODBORNÉ PŘEKLADY

smlouvy
strategické dokumenty společností
podklady pro jednání správních rad
dokumentace pro syndikované úvěrové operace
dokumenty s důrazem na situace, kde se prolíná právní, obchodní a počítačová problematika

Záruka konzistentnosti terminologie, lokalizačních parametrů a stylu po celou dobu spolupráce.

Mám za sebou též práci ryze tvůrčí a literární, když jsem v roce 2004 souhlasil, že vytvořím českou verzi oficiální knihy "Strasbourg - město Evropy" s velmi košatým básnickým textem a nebývalými nároky na gramatiku, syntax a styl, které si vyžádaly hodiny strávené vyhledáváním historických skutečností a terminologie.

Od roku 2004 se na mě začali všichni moji dlouhodobí a dobře zavedení partneři postupně obracet s požadavky na rozsáhlé a opakovaně žádané překlady v technických a IT oborech (automobily osobní i užitkové, ekologické technologie, zemní a stavební stroje, počítačové sítě a počítačové řízení, bezpečnostní normy). Za tato poslední léta jsem v těchto oborech nabyl rozsáhlých znalostí a zkušeností a vytvořil si překladatelské paměti a glosáře takového rozsahu, že jsem tato témata mohl zařadit mezi běžně přijímané a zpracovávané zakázky z němčiny, angličtiny, francouzštiny a slovenštiny do češtiny a angličtiny.

Zájemci nebo potenciální zájemci o tyto služby nechť využijí některou z uvedených forem kontaktu, například komunikační formulář, který je zde.webdesign AG TOP TIP 2005

© Vladimír Suda 2007