Mnohojazyčné obchodní, koordinační a překladatelské služby

Spolehlivost a profesionalita za všech okolností

Home

Optimalizace
obchodních vztahů

Odborné překlady

Hardware a software

Dosavadní praxe

Klub nezávislých
profesionálů

Moje odkazy

Kontakt


DOSAVADNÍ PRAXE

Odjakživa jsem měl schopnost dojednávat dohody mezi znesvářenými stranami a nacházet řešení tam, kde se žádné nenabízelo. Měl jsem rád komunikaci jako výměnu informací vedoucí k zušlechťování komunikujících subjektů. To se projevovalo nejprve nadšením pro studium cizích jazyků a záhy i hlubokým zájmem o jinou formu komunikace - počítače.

Už na střední škole jsem překládal nálezy mezinárodních rozhodčích soudů, později pak mezivládní dohody, které jsem o několik let poté - již s ukončeným vysokoškolským vzděláním - po nějaký čas i sepisoval. Řídil jsem firmy, byl několik let poradcem v zahraničí.

To vše se zúročuje v mých současných aktivitách, kde je žádaným artiklem právě schopnost
(a) chápat, o co věcně i právně skutečně jde a čeho chtějí vyjednávající strany dosáhnout,
(b) přesně formulovat průvodní komunikaci a související dokumentaci a
(c) kombinovat věcné znalosti s lexikální, syntaktickou a gramatickou správností.

Portfolio mých zákazníků je široké: od nadnárodních společností přes banky, obchodní firmy, sportovní a zájmové organizace až po evropské instituce a jejich poradenské firmy.webdesign AG TOP TIP 2005

© Vladimír Suda 2007